twitter

0521 350 480

Expert in tegelwerken en afbouwwerkzaamheden

Disclaimer

Soer Tegelwerk & Afbouw besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. De verstrekte informatie wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven informatie op de website niet (meer) geheel juist is.  Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de bezoekers van deze website niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Soer Tegelwerk & Afbouw anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

Soer Tegelwerk & Afbouw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enigerlei verband houdt met het gebruik van deze website en/of met de onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.


Diensten