twitter

0521 350 480

Expert in tegelwerken en afbouwwerkzaamheden

Infra

Tegels in de infrastructurele wereld

Ook in de grond-, weg- en waterbouw, ruwweg de infra, worden tegels op diverse manieren toegepast. Met name vanwege de eenvoudige onderhoudbaarheid en de langdurig constante uitstraling is het toepassen van tegels vaak een ideale oplossing.

Soer Tegelwerk & Afbouw en tegelen in de infra

In de infra heeft Soer Tegelwerk & Afbouw tegelprojecten uitgevoerd met diverse toepassingen. Hierbij is ervaring opgedaan met het betegelen van diverse kunstwerken, zoals fietstunnels, tunnels voor gemotoriseerd verkeer, bruggen en viaducten. Ook oeverbekleding van spoorlijnen, de betegeling van perrons op een station en zelfs pompeilanden bij tankstations zijn tot volle tevredenheid uitgevoerd.

De extra dimensie die geldt bij dit type tegelwerk zijn de veranderende weersomstandigheden en vorstbestendigheid van het eindresultaat. Soer Tegelwerk & Afbouw houdt, net als bij de woningbouw en utiliteitsbouw, rekening met het doel en het uiteindelijke gebruik van het tegelwerk.

 


Diensten